DUETT


Duett Økonomi er ledende på landbruksregnskap. Systemet støtter også andre primærnæringer. Duett MinSide er en del av Duett Økonomi, og gir deg den totale oversikten over økonomien din. Du slipper papirbilag, får betalt regningene dine enklere, og får mye bedre kontroll over virksomheten din.

Med Duett MinSide kan du samle alt på ett sted, og jobbe i samme system som regnskapsføreren.
Duett sin nye app har mange funksjoner som i stor grad gir deg som kunde mulighet til å administrere ditt eget regnskap.

Meldinger

Her kan du kommunisere med regnskapsfører på en sikker plattform.

Betaling

Du kan betale regningene dine.

Timeføring

Du kan føre timer som kan brukes som grunnlag både for lønn og fakturering.

Faktura

Du kan sende faktura til dine kunder.

Reise og utlegg

Reiser du mye i jobben din, eller har mange private utlegg? Da kan du bruke Reise og utlegg for å beregne kjøregodtgjørelse, eller registrere kvitteringer, og få refundert disse via systemet.

Kvittering

Du kan ta bilde av kvitteringer du har betalt med firmakortet, få dem tolket og sendt direkte inn i regnskapet.

Som eksisterende MinSide-bruker har du i utgangspunktet tilgang til alle disse funksjonene. Ta kontakt med din opprdagsansvarlig hvis det er noe du savner.
Ønsker du å opprette en MinSide-bruker å komme i gang med noe av dette, ta kontakt med din regnskapsfører.

REFERANSER


"Jeg bruker duett i min virksomhet. Det mest positive for min del er at jeg kan drive mitt firma papirløst. Det er også enkelt å ha oversikt og finne igjen gamle fakturaer. Meget fornøyd med tolkningsprogramet og muligheten for ehf. Det gjør at det blir enkelt for min del å viderefakture mine kunder.
 
Er også meget fornøyd med at regnskapsprogrammet og min bank er samstemte slik at jeg enkelt kan føre fakturaer på prosjekt og godkjenne disse så blir det automatisk betalt.
 
Bruker også duett timeregistrering, dette gjør at det er lett å holde oversikt over timer og at disse kommer på rett prosjekt."